Koľko to u nás stojí? How much is it? 

— CENNÍK — 

SLUŽBY

Cena je vrátane elektrickej prípojky

Prenájom parcely zimná sezóna

1 deň / per day

25,-€

Prenájom parcely / Pitch rental

1 deň / per day

19,-€

Prenájom parcely

1 mesiac / per month

DOHODOU

UPON AGREEMENT

Prenájom parcely

1 rok / per year                                                                                       

DOHODOU

UPON AGREEMENT