— VEREJNÁ DOPRAVA —

AUTOBUS

zastávka Stará Lesná bytovky - 7 min. chôdze

zastávka Stará Lesná rekreačné strediská  - 10 min. chôdze

VLAK


Blokové cestovné lístky

 • lístky si môžete nakúpiť vopred, platia až po označení v označovači,
 • môžete skombinovať aj viac jednorazových lístkov v potrebnej hodnote (prosíme, aby ste ich vo vlaku nezabudli v takom prípade všetky označiť),
 • cena cestovného je rovnaká ako pri jednorazovom cestovnom

Kde možno kúpiť blokové lístky?

 • v pokladniciach ZSSK na území Vysokých Tatier,
 • u zmluvných predajcov -. Spoznáte ich aj podľa nálepky,

Stará Lesná

Hotel Horizont nepretržite 052/7162222

Penzión Lomnicky Po-Ne: 06:00-22:00

Aké lístky sú v ponuke?

Jednorazové blokové cestovné lístky

 • ponúkame v hodnote 2 €, 1 €, 0,50 € a 0,25 €,
 • platia na jednu jednosmernú cestu, pri prestupe ich môžete využiť aj na najbližší prípoj,
 • podľa počtu kilometrov a cien cestovného vyznačených na mape lístka si sami zistíte výšku cestovného a označíte príslušný lístok.

Príklad: Cestujúci chce ísť zo Štrby do Nového Smokovca. Použije zubačku a v Štrbskom Plese prestúpi na električku. Podľa mapky zistí, že precestuje celkovo 20 kilometrov a cestovné na trasu predstavuje 2 €. Cestujúci si vo vlaku označí jeden blokový lístok v hodnote 2 € (alebo dva lístky v hodnote 1 €, prípadne jeden lístok za 1 € a dva lístky po 0,50 €).

Jednodňové blokové sieťové lístky

 • ponúkame v hodnote 4 € (2 € zľavnený podľa podmienok ako pri sieťových/časových lístkoch)
 • platí v deň označenia do 24:00 h.

Tatranský sieťový lístok

 • neobmedzené cestovanie na tratiach Štrba - Štrbské Pleso, Poprad Tatry - Štrbské Pleso a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica v čase platnosti lístka,
 • lístky platia aj na trati Poprad Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica,
 • dostupné v pokladniciach ZSSK a v internetovom obchode,

Časové sieťové lístky vo vysokých tatrách

Obyčajný Zľavnený
1-dňové 4€ 2€
3-dňové 8€ 4€
7-dňové 14€ 7€
mesačné 16€ 10€ 


Zľavnené jednorazové cestovné môžu využiť

 • držitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS
 • držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S
 • rodičia cestou na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutým alebo chronicky chorým umiestneným v ústavoch na území SR a na návštevy detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • majitelia na prepravu psov,
 • deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku s akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu)
 • držitelia žiackeho/študentského preukazu (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu)
 • Občania nad 70 rokov veku, ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, platia jednotnú sumu 0,25 € na celú trať TEŽ a OŽ (maximálne na vzdialenosť 34 km). Lístok platí na cestu v daný deň aj s prestupom do najbližšieho prípoja.


Jednorazové cestovné vo Vysokých Tatrách

 • dostupné v pokladniciach ZSSK a v internetovom obchode,
 • nemusíte zisťovať, akú vzdialenosť pocestujete,
 • jednorazové lístky zo stanice Poprad Tatry cez Starý Smokovec do Tatranskej Lomnice platia aj na trati cez Studený Potok,
 • možnosť využiť výhody Kreditného konta.

Tatranský SMS lístok

Platí vo vlakoch na tratiach Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica, Štrba - Štrbské Pleso a Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica.

 • Denný tatranský SMS lístok platí do 24:00 h toho dňa, kedy bol kúpený.
 • Z jedného mobilného telefónu je možné zakúpiť aj viac SMS lístkov.
 • Preposlaný SMS lístok nie je platný.
 • V čase platnosti SMS lístka môžete vykonať neobmedzený počet ciest.
 • SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov domácich operátorov Orange, Telekom, O2 a 4ka.
 • SMS lístok nie je možné kúpiť prostredníctvom zahraničných operátorov.

Ako získať SMS lístok?

 1. Pošlite bezplatnú SMS v požadovanom tvare na číslo 2233 pre tatranské trate alebo 2255 pre ostatné trate
 2. Približne do 2 minút dostanete lístok na vlak vo forme spoplatnenej SMS
 3. Pri nastupovaní do vlaku treba mať už platný SMS lístok

Celý lístok 2-hodinový 2,00 € Pošlite SMS s textom A na číslo 2233
Zľavnený lístok 2-hodinový 1,00 € Pošlite SMS s textom B na číslo 2233
Denný celý lístok Do 24:00 h 4,00 € Pošlite SMS s textom C na číslo 2233
Denný zľavnený lístok Do 24:00 h 2,00 € Pošlite SMS s textom D na číslo 2233
2-hodinový lístok bicykel/batožina 2-hodinový 1,00 € Pošlite SMS s textom X na číslo 2233
Návod, informácie 0,00 € Pošlite SMS s textom INFO alebo HELP na číslo 2233 SKI BUS

V zimnej sezóne je prioritne pre lyžiarov a držiteľov karty GOPASS pripravená regionálna doprava SKI & AQUA BUS, ktorá pohodlne a zadarmo prepraví lyžiarov do lyžiarskych stredísk Tatranská Lomnica a do aquaparku AquaCity Poprad